Om Vejstrup

Navnet Vejstrup kommer af Wighs Torp. Wighs er et mandenavn, og Torp betyder udflytterbevægelse. Bebyggelsen i Vejstrup er koncentreret i den vestlige og nordlige del. Mod vest hed bydelen Agedrup, som blev nedlagt i senmiddelalderen. Mod nord hedder bydelen Nørreballe.
 
Udskiftning af gårdene skete i 1795 og 1805. I alt blev 13 gårde udflyttet, det var en såkaldt blokudskiftning. To af gårdene: Lindegården og Vosmose, er forblevet i byen. Læs om Vejstrup "Her blev Danmark til".

En by i provinsen
 
Vejstrup er en landsby, der har sin styrke i sin beliggenhed tæt på strand, mellem Ådalen og Hammelsbrobækken og nær en større by. Der er flere muligheder for skolevalg, idet vi har en kommuneskole ca. to km herfra beliggende i Skårup samt to friskoler i henholdsvis Øster Åby og Oure, og en efterskole www.vejstrup.dk. Da Gudme Kommune har gratis skolebuskørsel er mulighederne for skolevalg absolut til stede.
 
Vejstrup er et bosted. Mange mennesker arbejder i omegnen, med hovedvægt på Svendborg. Vi har dog en del arbejdspladser i byen. Lokale arbejdspladser giver også mulighed for beskæftigelse.

Egnen præges i øvrigt af en del frugtplantager og almindeligt Landbrug.

Kultur
 
Vejstrup er kulturelt spændende, fordi befolkningen er optaget af et tilhørsforhold til enten sognekirke eller valgmenighed.

Vi har to foreninger i byen, som varetager borgernes interesser, nemlig en borgerforening og et forsamlingshus med hver sin bestyrelse.

Det gode foredrag sørger valgmenigheden for ved foredragsrækker, som alle kan deltage i. Sidste år interesserer den sig for danskerne og de fremmede - må siges at være særdeles aktuel.
 
Sport

Er man til sport, kan behovet dækkes via GOG, eller man kan interessere sig for de øvrige sportsklubber på egnen. Der er nok af dem. Det Danske Spejderkorps (klik for at se hjemmeside) har en hytte i Ådalen.  

Skoler
 
Øster Aaby friskole er Grundtvig/Koldsk med vægt på solid faglig undervisning samt udvikling af børns kreative evner. Skolen har et rigt musikliv og arbejder på at styrke idræt og gymnastik. skolen har også en hjemmeside som kan ses via følgende link http://www.voresfriskole.dk/
 
Oure Friskole er den lille friskole i området, der tilbyder undervisning fra 0. - 9.klasse. Ansvarlighed og gensidig respekt præger hverdagen mellem børn og voksne. Skolen lægger vægt på faglig kvalitet, oplevelser og variation i undervisningsformerne. www.ourefriskole.dk
 
Tæt på Svendborg
 
I Svendborg, som nås på ti min. med busafgang hver halve time kan lysten til både handel, forlystelser og kulturelle indslag sagtens finde sin løsning.

Jo der er mange gode grunde til at slå sig ned i byen.

Dette er vi specielt glade for i Vejstrup
  • Gratis skolebuskørsel
  • ½ times busdrift til Svendborg/Nyborg
  • Godt plejehjem med nye plejeboliger
  • Et bredt foreningsliv
  • Ledige byggegrunde
Vejstrup- en landsby i provinsen.
 
En gang sagde en bekendt, at Vejstrup mindede ham om en tur bag jerntæppet. Måske sandt dengang, men i dag har en yngre generation sat sit præg på de gamle huse, der er pyntet op og gjort tidssvarende.
 
Derfor er byen i dag som de fleste andre landsbyer, desværre også med en historie, der er ved at forsvinde. Det vil borgerforeningens hjemmeside gøre lidt ved og fortælle noget om, hvor de mange håndværkere og handlende havde til huse i byen. Eksempelvis har jeg fortalt lidt om mejeriet, som nu har været historie i 60 år. Mere vil komme til.
KTJ
Kirkegården.
Hører du til den del af befolkningen, der kan lide at gå tur på en kirkegård, så er Vejstrup Kirkegård et besøg værd.

Vejstrup Vandmølle.
Siden1837 har vandmøllen ved Vejstrup å´s nedre løb arbejdet sig igennem mange sække korn til mel.
 

 
Vejstrupborger.dk vedligeholdes af Vejstrup Borgerforening og forsamlingshuset

Dette website inkl. CMS systemet Web123 er sponseret af Knappe & Kragh ApS