Vejstrup Mejeri.

Vejstrup har været en landsby gennem århundreder. Går man en tur fra Valmenighedskirken mod Svendborg, så passerer man en gul bygning, der i dag indeholder mange lejligheder. Altså en ren beboelsesejendom.
 

 
Sådan har det ikke altid været. Det er faktisk et gammelt mejeri, der har været et aktiv i byen gennem mere end  60 år
I attenhundredtallets sidste halvdel opstod behovet for mere ensartede mejeriprodukter. Derfor opstod der en andelsbevægelse, som samlede landets bønder omkring den opgave det var at sikre en mere ensartet produktion at smør og oste.
 
 
Det første andelsmejeri stod færdig i 1882 i Hjedding ( Ølgod Sogn,Ribe Amt)- og allerede 3 år efter var der gang i 60 andelsmejerier i Danmark.
 
Således også i Vejstrup. På Lindegård boede Peter Nielsen, som begyndte med mejeriet i en del af ladebygningerne. Den gule bygning kom til i 1907 som et adskilt bygningskompleks af udseende I retning af det, vi ser endnu.

Hertil blev omegnens mælk kørt til behandling gennem 40 år. Peter Nielsen blev den første egentlige mejeribestyrer, og udførte et forbilledligt arbejde til gavn for omegnens bønder.
 
I 1920erne fyrede man så kraftigt i mejeriets ovn, at ild stod op af skorstenen og antændte den nærliggende Lindegård. Den nedbrændte, så den nuværende Lindegård er opført og taget i brug i 1923.
 
I 1947 var det slut med mejeri i Vejstrup. De fleste sluttede sig til mejeriet i Oure, som så led samme skæbne et tiår senere.  Man kan sige at andelsmejeriernes historie opstod hurtigt og forsvandt i samme tempo . Først tyede man til sammenslutninger af andelsmejerier. Senere opstod Arla og kompagni som kolosser -  i dag et internationalt foretagende.
 
Kaj Toftgaard Jakobsen februar 2007

 
Vejstrupborger.dk vedligeholdes af Vejstrup Borgerforening og forsamlingshuset

Dette website inkl. CMS systemet Web123 er sponseret af Knappe & Kragh ApS