Kirkegården i Vejstrup

Hører du til den del af befolkningen, der kan lide at gå tur på en kirkegård, så er Vejstrup Kirkegård et besøg værd.


Kirkegården set fra tårnet mod sydøst
 
En tur på Vejstrup Kirkegård.

Dels er der interessante grave, som man kan standse op ved, dels er der tale om en kirkegård, der i mange år har været præget af gravere, der har kunnet lide deres arbejde.  I de senere år har Richard Sørensen været meget dygtig til at gøre et godt arbejde for den helhed, som arbejdet opfordrer til.

En graver skal ikke blot have de grave for øje, der er i brug, men også være opmærksom på, at de gamle sten ofte har en historie at fortælle.

Gå ind ad lågen ved Kirkestræde og følg stien mod våbenhuset. På plænen under et akasietræ ligger en ubetydelig sten med navnet Drorisia Contrere. Hun var flygtningebarn fra den spanske borgerkrig og døde 11. september 1938.
Graven skal være tilgængelig , så derfor dette minde om et barn, som ikke fik megen glæde af opholdet i Vejstrup.

Det menneske, som måske er mest kendt uden for Vejstrup er tidligere ejer af Kohavegården, Hans Christensen, hvis gravsten for nylig har fået en rensning. Ses lige syd for kirkens tårn. Han var manden, der var medunderskriver af Grundloven i 1849 og far til en del mænd, der senere satte præg på egnen. Bl. a. sørgede en søn for at vi fik en højskole, der i dag fungerer som Vejstrup Ungdomsskole. Samme familie skabte Vejstrup Valgmenighed og ligeledes var aktive omkring bygningen af jernbanen mellem Svendborg og Nyborg. Når man står ved Hans Christensens grav, kan man godt fornemme historiens vingesus over egnen.  Følelsen kan forstærkes ved at aflægge Valgmenighedskirken et besøg. Her ligger hans børn, det er Chresten Hansen, Rosagerslægten, fam. Engbæk og flere andre.

Nord for Vejstrup Kirkes kor har graveren stillet en del sten op, som på den ene eller anden måde viser en udvikling.
Også i gravsten er der tale om mode, som stenene kan vise. Disse sten er bevaringsværdige og bør behandles med nænsom hånd, hvad der også bliver gjort. Gå en tur gennem den aktive del af kirkegården, hvor orden og respekt præger gravene. Jo kirkegården i Vejstrup er et besøg værd.
 
 
Hans Christensen`s gravsted
 
 
  
Tekst: Kaj Toftgaard Jakobsen, 11. oktober 2007
Foto: KTJ og PH 
 
 
 
 
 
 

 
Vejstrupborger.dk vedligeholdes af Vejstrup Borgerforening og forsamlingshuset

Dette website inkl. CMS systemet Web123 er sponseret af Knappe & Kragh ApS