Vejstrup Vandmølle - en sydfynsk kulturperle!


Siden 1837 har vandmøllen ved Vejstrup Å´s nedre løb arbejdet sig igennem mange sække korn til brød. Det gør den ikke mere. Nu trækker hjulene et mindre el- kraftværk, som kan forsyne ejeren med energi til dagligt brug.
Men den fungerer med vandkraft, som i århundreder har malet Danmarks korn til brød. Møllen ophørte
i midten af  1960-erne med at male korn. Den blev samtidig grundig sat i stand og fredet.Møllen ejes i dag af Torben Christiansen, som i nærheden af møllen har sin egen
bolig. Derfor er der offentlig adgang, når de er hjemme, og man kan for et lille beløb
se en dansk mølle i funktion.

Vandmøller er som ordet siger afhængig af vand. I Vejstrup er det Vejstrup Å,  der sørger for, at møllen har vand til de to faldhjul som trækker møllen. Det er ikke noget problem i dag, da der er vand nok til én mølle, men sådan har det ikke altid været.

Over alt i Danmark var der blandt møllere en konkurrence om at få vand nok til arbejdet. Det gamle ordsprog:” Først til mølle, får først malet” gjaldt ikke blot kunderne, men lige så meget for mølleejerne. Jo højere oppe i vandløbet de var placeret, jo større chancer havde de for, at der var vand nok i møllen til at trække møllehjulene.

I Vejstrup Å var der også en mølle ved Klingstrup, som først kunne bruge vandet, og det var ikke altid der var vand nok til den nedre mølle. Det fortælles, at  når mølleren i Vejstrup manglede vand i mølledammen, så læssede han en del af kornet på sin vogn og kørte til Klingstrup og fik måske det halve malet der med påskud om, at der var noget galt med møllen i Vejstrup. Så kunne han være sikker på at vandet blev lukket i åen og derfor kunne male den anden halvdel af kornet på egen mølle.


Den gamle kornkværn

Den største konkurrence om vandet var i sommerhalvåret fra april til oktober, hvor der ikke var vand nok til begge møller.
I 1988 kom Vejstrup Mølle på frimærke. Kunstneren Jette Kofoed fremstillede mærket, der havde en værdi af 7,10 kr.
Så sent som i 1986 har Selskabet af Danske Møllers venner foretaget en reparation af en kældervæg, så møllen er fortsat under en værdifuld fredning.

Vil man se møllen, så kan man sætte bilen ved en parkeringsmulighed ved Nyborgvej og gå den dejlige tur ned til møllen.
Her er man velkommen  når man færdes med det hensyn som bør tages til møllens ejer.

En nyanlagt natursti går ligeledes lige forbi møllen, så man har gode muligheder for at bese området.

 Generatoren
Tekst: Kaj Toftgaard Jakobsen, maj 2008 
Foto: Poul Henriksen

 
Vejstrupborger.dk vedligeholdes af Vejstrup Borgerforening og forsamlingshuset

Dette website inkl. CMS systemet Web123 er sponseret af Knappe & Kragh ApS