Hans Christensen Kohavegård i Vejstrup

I Gudme er man meget optaget af sloganet der lyder: "Her blev Danmark til". Det kan jo opfattes som en noget usikker påstand om Danmarks første kongsgård. I al fald kendes hverken navn eller tid.
I Vejstrup kunne vi med mere sikkerhed notere os, at her blev demokratiet til. Vi kan nemlig navngive personen, om hvem jeg vover denne påstand.
 
Navnet er Hans Christensen, som fødtes under enevældens åg i 1781 på Kohavegård.
 
87 år senere dør han samme sted. De mellemliggende år er så forløbet hvor dansk demokrati fik tekst og navn. Grundloven. (klik på sten og se skriften)

Allerede i 1833- erne var Hans Christensen så kendt på egnen, at han valgtes til at være stænderdeputeret. Det var disse mænd, der forberedte grundloven og som senere tekstede den, så den var klar til underskrift i 1849.

Vejstrup har således sat sit absolutte fingerpeg på det demokrati vi i dag anser for en selvfølge, skønt det kan være nok så farligt. Demokrati er nemlig ikke en selvfølge. Herom kan man forvisse sig ved at følge dagens Tv-aviser fra den store verden.

Historien om Hans Christensen er både smuk og lærerig. Måske fordi han med en stor børneflok sætter sine absolutte spor den dag i dag. Det var sønnen Chresten, der via Rosagergård skabte den lokale friskole, startede ideen med Vejstrup Højskole og lod bygge valgmenighedskirken, der stod færdig i 1874. Kun seks år efter at Hans Christensen var stedt til hvile på sognekirkens gravplads i den anden ende af Vejstrup. Stenen står der endnu.

Chresten Hansen blev i en lang årrække landstingsmand og havde sin gang på de bonede gulve, som han i øvrigt ikke satte så megen pris på. Hans byggevirke kan den dag i dag ses på stuehuset til Rosagergård, som han lod bygge i 1856. En kendt højskolemand advarede dog mod storsind, da han så de to etager på en bondegård. Det kunne give skel mellem husbond og tjenestekarle. Advarslen kom fra Chresten Kold.

En datter flyttede til Gravvænget, hvor slægten har sat sit præg. Borgmester Johannes Rosager var en efterkommer, lige som Svend Rosager den dag i dag bærer demokratiet videre som medlem af kommunalbestyrelsen i Gudme Kommune.

En anden søn, Niels blev ejer af Langesminde, og han satte sine spor i amtet. Han var i mange år amtsrådsmedlem for Svendborg Amt. Ligeledes medstifter af Nyborg Sparekasse, der bl.a. financerede bygningen af jernbanen mellem Svendborg og Nyborg. Hans gravmæle ses på Valgmenighedskirkegården med portræt - en gave fra Sparekassen. Det var ham, som blev bedstefar til Erik Engbæk. Navnet er taget fra Engbækken, som løber neden for gården. En datter bar navnet til Rødbjerggård, hvor også navnet Rosager stadigvæk er at finde.
 
Det er sjældent at se en mand sætte sit præg på både egn og Danmark. Det er tilfældet med Hans Christensen, som stadigvæk er mindet i Gudbjerglund med en sten med billede

 

 

Vejstrup marts 2002
Kaj Toftgaard Jakobsen
Vejstrup.


 
Vejstrupborger.dk vedligeholdes af Vejstrup Borgerforening og forsamlingshuset

Dette website inkl. CMS systemet Web123 er sponseret af Knappe & Kragh ApS