Foreninger i Vejstrup

Vejstrup Forsamlingshus

Vejstrup Forsamlingshus er bygget i 1911. Den ” gamle herre ” blev bygget i den nordlige ende af det dengang temmelig store gadekær. Man rammede et utal af pæle i, fyldte derefter arealet op og støbte så det fundament, som huset stadigvæk hviler på.

 

Foreningen ” Vejstrup Forsamlingshus ” har til formål at drive og vedligeholde huset og, gennem værten, at udleje det til hvem der måtte ønske det.

 Gennem årene har huset været præget af megen aktivitet, for år tilbage f. eks. gymnastik, badminton, dilettant, skydning, fester og møder af enhver art, så huset har altid været byens uundværlige samlingssted. Ikke desto mindre har krisen kradset mange gange og huset har været truet af lukning. Men hver gang har man klaret skærene og i dag fremstår huset med en god økonomi, bl.a. takket være en konstant hjælp fra en støtteforening, som afholder spillegilder hver 14. dag året igennem og som har eksisteret siden 1994. Ligeledes har den lokale opbakning til arrangementer i huset været overvældende i den senere tid, så det lover godt for fremtiden.

 Husets vært er den der modtager bestilling på udleje af huset. Lejeren kan selv vælge i hvilken grad værten skal stå for arrangementet.

Enhver der bor i Vejstrup eller har tilknytning til Vejstrup kan blive medlem. Det koster 100 kr. pr. husstand om året For enlige er prisen 50 kr. pr. år.
 
Husets adresse:
Landevejen 26, 5882 Vejstrup
Tlf. 3022 2986.

Vært:
Inge Nielsen, Telefon: 3022 2986
 
Formand for huset: 
Torben Hansen, Telefon:  2147 2897
 
Næstformand:
Michael Tørnqvist, telefon: 6093 9979
 
 
Kasserer:
Finn Jespersen, telefon: 2987 2533  
 
Sekretær:
Peder Heegaard, telefon: 2012 0209
 
Medlem:
Winnie Pedersen, Mobil telefon: 5124 8937
 
Medlem:
Tina Timmermann, telefon: 2463 5656
 
Medlem:
Michael Tørnquist, telefon: 6093 9979
 
 
 
 
 
Vejstrup Borgerforening 
 
Vejstrup Borgerforening er stiftet i 1982 og har til formål at varetage sociale, kulturelle og samfundsmæssige interesser i Vejstrup sogn og være samarbejdende led mellem kommunalbestyrelsen og borgerne i området.
Kort fortalt er vi optaget af fælles legearealer for byens børn ,udflugter for borgerne lokalt som udenbys, aktiviteter i samarbejde med Forsamlingshus foreningen såsom juletræ, fælles spisning o. lign..
Læs her om:
Bestyrelsen gennem 25 år
Tidligere udflugter 
Båltalere ved Skt. Hans bål ved Gadekæret
 
Borgerforenings bestyrelsen består af:
 

Formand

Næstformand

Kasserer

Lars Møller Andersen
Tlf. 6228 2122
Fysogfod@gmail.com 

 Steen Antonsen
 Tlf. 2128 4056
 steenant@dadlnet.dk

Kristina Knappe
Tlf. 6228 2726 

Sekretær

Peter Hegaard

Tlf. 6228 1509
phbonneville@gmail.com
Øvrige
Henrik Kramer
Tlf. 8161 2106
henrik.kramer@hotmail.com  
 
 Charlotte Flyvbjerg Poulsen

Tlf. 2854 7796

Charlotteflyvbjerg@yahoo.dk 

 Anni Evertsen
 Tlf. 2383 9471
 aev@vucfyn.dk   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Vejstrupborger.dk vedligeholdes af Vejstrup Borgerforening og forsamlingshuset

Dette website inkl. CMS systemet Web123 er sponseret af Knappe & Kragh ApS