Vejstrup Borgerforenings sommerture siden starten i 1982

1983 To teaterture-  til Odense for at se Store Claus og Lille Claus til Svendborg og så
Elvira Madigan spillet i Svendborg på Fattiggården.
1984 Besøg på Kommunekemi i Nyborg
1985 Sejltur til Hjortø med den lokale færge.
1986 Bustur til Gottorp Slot og Dannevirke.
1987 Besøg på Noldemuseet og Husum.
1988 Nordstrand, Frøslev hjem over Gelting, Fåborg.
1989 Kiel, Frilandsmuseet,og ser ubåden i Kielfjordens udmunding.
1990 Dronningebesøg gennem Vejstrup + Hesselagertur med rundvisning.
1991 Tur til Glücksborg og Slesvig.
1992 10 års jubilæumstur til Hamborg. Foreningen gav gratis morgenkaffe på færgen.
1993 Himmelbjerget og Brunkulslejerene samt Silkeborg.
1994 Aflyst tur til Ribe og Esbjerg.
1995 Hamborg, KZ lejren i Neuen Gamme. Viggo Hansen var med rundt.
1996 Møgeltønder og Schackenborg
1997 Sønderborg Slot og Jaruplund Højskole.
1998 København, Nordsjælland, Louisiana.
1999 Tønderfestivallen arrangeret af Herluf Rasmussen.
2000 Givskud ZOO
2001 Tur til Langelandsfortet.
2002 Odense ZOO som 20 års jubilæum.
2003 AFLYST pga manglende tilmelding
2004 Besøg på Holckenhavn med rundvisning af Keld Velling.
2005 Fåborg og Helgenæs i egne biler.
2006 Tur til Monnet med rundvisning af biolog.

Denne oversigt er taget fra protokollen og skulle kunne give jer en fornemmelse af, hvor vi har været gennem årene.

Med venlig hilsen


Kaj Toftgaard Jakobsen


 
Vejstrupborger.dk vedligeholdes af Vejstrup Borgerforening og forsamlingshuset

Dette website inkl. CMS systemet Web123 er sponseret af Knappe & Kragh ApS