Vejstrup Ådal

Er du til flora og fauna, så har vi et unikt område i Vejstrup Ådal. Her samlede biologen, Emil Rostrup de fleste af sine planter før han skrev den grønne flora, som bærer hans navn. Rostrup var seminarielærer i Skårup og den dag i dag er Vejstrup Ådal absolut et besøg værd. Parker ved spejderhuset ved åen og tag fornuftigt fodtøj på, så er her en dejlig tur langs Vejstrup Å mod øst.

 
Billedet er fra Vejstrup Ådal. Spejderhytten skimtes til højre i billedet.
 
Ådalen er sandsynligvis dannet under den sidste istid, hvor et geologisk begreb, der kaldes Store Bæltsgletscheren har bevirket, at smeltevandet har været under pres for at løbe mod vest og har således skuret og skyllet de underliggende materialer længere vestpå.
Og vandpresset har så formet dalen til noget af det vi ser i dag. En sådan dal bærer betegnelsen tunneldal. I sådanne dale har regnvandet i årtusinder løbet den anden vej i åen, som har et løb i dag fra vest mod øst.
 
Et besøg i Vejstrup vil let kunne føre til, at en naturinteresseret vil søge til Vejstrup Ådal for at gå i Emil Rostrups fodspor og udforske den botaniske side af en sådan tur.
Han var seminarielærer i Skårup fra 1858 – 83 og samlede mere end 750 planter i
en Flora, som endnu kan bruges på læreanstalter.
 
Fyn Amt nåede før dets lukning at få skabt vandrestier, som er eller bliver markerede, så den interesserede kan færdes uden at genere nogen derved.
 
Mange lærerstuderende har i århundreder draget nytte af at kunne bruge Emil Rostrups danske Flora. Flertallet af de blomster,  han omtaler, har han fundet i Vejstrup Ådal, i Holmdrup Mose og ved Maegårds Strand.
 
Man finder ådalen ved at bevæge sig fra Vejstrup by mod syd til Vejstrup Å. Hundrede meter efter at have krydset åen,  kan man gå til venstre og følge den nye natursti.
 
Så derfor, kommer du til Vejstrup, så tag en flora med og gå dig en vederkvægende tur fra Vejstrup langs åen og mod havet. Det kan være fornuftigt, at man har et par gummistøvler med. Forestil dig at isen for 20.000 år siden lå over stedet i mange hundrede meters højde.
Kaj Toftgaard Jakobsen.

 
Vejstrupborger.dk vedligeholdes af Vejstrup Borgerforening og forsamlingshuset

Dette website inkl. CMS systemet Web123 er sponseret af Knappe & Kragh ApS